Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviKončno poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo metodologije in pregled skladnosti projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007–2013, z Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje
Predlagatelj:

SVRK

Datum dokumenta:

28.09.2017

Datum objave na spletu:

05.10.2017

Šifra dokumenta:

01200-10/2017/1VG_MDS_popr.doc - VG_MDS_popr.doc
končno poročilo1.pdf - končno poročilo1.pdf

PC Ravne_dop.pdf - PC Ravne_dop.pdf