Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviAnaliza uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji 2013-2020 (ReNPIO13-20) za obdobje 2014-2016
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum dokumenta:

20.06.2018

Datum objave na spletu:

22.06.2018

Šifra dokumenta:

60302-1/2018/1Analiza ReNPIO priloga 1.doc - Analiza ReNPIO priloga 1.doc

Analiza ReNPIO priloga 1.pdf - Analiza ReNPIO priloga 1.pdf

Analiza_ReNPIO_13-20_P.pdf - Analiza_ReNPIO_13-20_P.pdf

Analiza ReNPIO 13-20.docx - Analiza ReNPIO 13-20.docx