Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog aneksa št. 4 k Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

04.12.2017

Datum objave na spletu:

05.12.2017

Šifra dokumenta:

35500-5/2015/14VG_1_del_ANEKS_4_GJS.docx - VG_1_del_ANEKS_4_GJS.docx