Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

01.12.2017

Datum objave na spletu:

05.12.2017

Šifra dokumenta:

00715-44/2017/1

EVA:

2017-2330-0061


- U_CLLD.docx
ATTUG29A.xml