Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnavi



Predlog sklepa o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2017




Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

10.11.2017

Datum objave na spletu:

15.11.2017

Šifra dokumenta:

00719-45/2017/1

EVA:

2017-2550-0039


- VG_sklep.doc





ATTDEWVJ.pdf


ATTXCYFW.xml