Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog Aneksa št. 7 h koncesijski pogodbi št. 35503-27/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2018 iz struge reke Soče – Lokacija pod Volarji
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

29.01.2018

Datum objave na spletu:

01.02.2018

Šifra dokumenta:

35501-6/2015/12VG_Zuprom.doc - VG_Zuprom.doc