Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

01.02.2018

Datum objave na spletu:

02.02.2018

Šifra dokumenta:

00715-5/2018/1

EVA:

2017-2330-0108


- SprDZ_VG.docx
ATT9IJFW.xml