Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviInformacija o izvajanju postopkov na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakona o socialno varstvenih prejemkih, Zakona o štipendiranju in o zaostankih pri reševanju pritožb ter predlog nadaljnje izvedbe projekta odprave zaostankov pri reševanju pritožb na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

07.12.2017

Datum objave na spletu:

22.12.2017

Šifra dokumenta:

01000-4/2014/21- VG2017odprava.docx

ATTVLFS2.pdf