Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog Aneksa št. 7 h koncesijski pogodbi št. 35503-24/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2018 iz struge reke Soče – Lokacija pri Žvikarju
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

29.01.2018

Datum objave na spletu:

01.02.2018

Šifra dokumenta:

35501-7/2015/18VG_Žagar.doc - VG_Žagar.doc