Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviNovo gradivo št. 3 - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije - prva obravnava
Predlagatelj:

MP

Datum dokumenta:

17.01.2018

Datum objave na spletu:

18.01.2018

Šifra dokumenta:

00720-15/2017/20

EVA:

2016-2030-0057


ZIntPK_C_VG3.pdf - ZIntPK_C_VG3.pdf

ZIntPK_C_VG3.docx - ZIntPK_C_VG3.docx