Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog uredbe o spremembi Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

21.02.2018

Datum objave na spletu:

02.03.2018

Šifra dokumenta:

00715-9/2018/1

EVA:

2018-2330-0043


Uredba_les.docx - Uredba_les.docx