Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

19.02.2018

Datum objave na spletu:

23.02.2018

Šifra dokumenta:

00715-8/2018/1

EVA:

2017-2330-0047


- VG_org.pdf

ATTV4RGD.xml