Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog aneksa št. 6 h koncesijski pogodbi št. 01406-7/2010 z dne 11. 10. 2012 za odvzem naplavin v letu 2018 iz struge reke Soče – Lokacija pod Idrskim
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

29.01.2018

Datum objave na spletu:

01.02.2018

Šifra dokumenta:

35501-3/2015/12aneks 6_Petrica.doc - aneks 6_Petrica.doc