Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviNovo gradivo št. 1 - Predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov - prva obravnava
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

13.02.2018

Datum objave na spletu:

14.02.2018

Šifra dokumenta:

00711-5/2018/21

EVA:

2017-2611-0064


1_VG_ZSVI.pdf - 1_VG_ZSVI.pdf
1_VG_ZSVI.docx - 1_VG_ZSVI.docx

3_PR_ZSVI.docx - 3_PR_ZSVI.docx