Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnavi



Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-18-1500 »Investicije v Kobilarni Lipica 2018« v veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021




Predlagatelj:

MGRT

Datum dokumenta:

05.06.2018

Datum objave na spletu:

07.06.2018

Šifra dokumenta:

41013-50/2018/1



LIPICA_NRP.doc - LIPICA_NRP.doc

LIPICA_NRP_002_P.pdf - LIPICA_NRP_002_P.pdf