Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu za leto 2018 na namenskih postavkah in sicer do višine dejansko vplačanih namenskih prejemkov
Predlagatelj:

MO

Datum dokumenta:

23.02.2018

Datum objave na spletu:

26.02.2018

Šifra dokumenta:

41012-12/2018/1MOprevObvezFN.pdf - MOprevObvezFN.pdf