Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije – skrajšani postopek
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

22.01.2018

Datum objave na spletu:

22.01.2018

Šifra dokumenta:

00711-3/2018/2

EVA:

2017-2611-0061


ZJSRS-H.pdf - ZJSRS-H.pdf
ZJSRS-H.docx - ZJSRS-H.docx