Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi obveznosti poročanja na področju okoljske politike ter posledični spremembi direktiv 86/278/EGS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU, uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 ter uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

21.06.2018

Datum objave na spletu:

22.06.2018

Šifra dokumenta:

54952-7/2018/1Stališče21.6.2018.doc - Stališče21.6.2018.doc