Gradivo v obravnavi | Vlada Republike Slovenije Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

19.10.2017

Datum objave na spletu:

30.10.2017

Šifra dokumenta:

00715-36/2017/1

EVA:

2017-2330-0014


- U_san_sp.doc

ATTO7KUD.pdf