Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPopravek gradiva št.1 - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje - skrajšani postopek
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

20.02.2018

Datum objave na spletu:

21.02.2018

Šifra dokumenta:

00712-5/2018/2

EVA:

2017-1611-0119


VG_ZISDU-3.pdf - VG_ZISDU-3.pdf

VG_ZISDU-3.doc - VG_ZISDU-3.doc