Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - prva obravnava
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

05.10.2017

Datum objave na spletu:

05.10.2017

Šifra dokumenta:

00711-9/2017/10

EVA:

2016-2611-0048


ZUPJS-G2-05102017.pdf - ZUPJS-G2-05102017.pdf
ZUPJS-G2-05102017.docx - ZUPJS-G2-05102017.docx