Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog aneksa št. 7 h koncesijski pogodbi št. 35503-31/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2018 iz struge reke Save na območju občine Litija
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

29.01.2018

Datum objave na spletu:

01.02.2018

Šifra dokumenta:

35501-16/2016/10aneks 7_PGM Hotic.doc - aneks 7_PGM Hotic.doc