Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviNovo gradivo 1 - Predlog zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije - prva obravnava
Predlagatelj:

MP

Datum dokumenta:

15.12.2017

Datum objave na spletu:

18.12.2017

Šifra dokumenta:

00720-15/2017/9

EVA:

2016-2030-0057


ZIntPK_C_VG1.pdf - ZIntPK_C_VG1.pdf

ZIntPK_C_VG1.docx - ZIntPK_C_VG1.docx