Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog sklepa o spremembah Sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

08.01.2018

Datum objave na spletu:

15.01.2018

Šifra dokumenta:

00719-4/2018/1

EVA:

2017-2550-0085


VG_GIRS_kon.doc - VG_GIRS_kon.doc