Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPrredlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov krmnih rastlin in žit, ki se izvajajo v Braziliji, in o enakovrednosti semena krmnih rastlin in žit, pridelanega v Braziliji, ter glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Moldaviji, ter o enakovrednosti semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, pridelanega v Moldaviji
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

27.11.2017

Datum objave na spletu:

01.12.2017

Šifra dokumenta:

54956-37/2017/1Stališče29.11.2017.doc - Stališče29.11.2017.doc