Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega prlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:

25.05.2018

Datum objave na spletu:

04.06.2018

Šifra dokumenta:

54964-5/2018/1Stališče25. 05. 2018.doc - Stališče25. 05. 2018.doc