Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog letnega poročila Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, imenovanje pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2018 in razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

05.02.2019

Datum objave na spletu:

11.02.2019

Šifra dokumenta:

47602-5/2019/1VG_EKO_SKLAD.docx - VG_EKO_SKLAD.docx
VG_EKO_SKLAD_P.pdf - VG_EKO_SKLAD_P.pdf

LP_EkoSklad.docx - LP_EkoSklad.docx