Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnavi



Predlog spremembe Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada




Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

04.01.2019

Datum objave na spletu:

07.01.2019

Šifra dokumenta:

00719-1/2019/1

EVA:

2018-2550-0123


SSRS_JS_VG.docx - SSRS_JS_VG.docx
SSRS_JS_VG.pdf - SSRS_JS_VG.pdf