Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:

03.04.2019

Datum objave na spletu:

04.04.2019

Šifra dokumenta:

00717-11/2017/9

EVA:

2017-1711-0015


ReNPPZK_VG-110.pdf - ReNPPZK_VG-110.pdf

ReNPPZK_VG-110.doc - ReNPPZK_VG-110.doc