Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviLetno in poslovno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2017 ter odločitev o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

04.12.2018

Datum objave na spletu:

12.12.2018

Šifra dokumenta:

47602-26/2018/1VG LP 2017.docx - VG LP 2017.docx
VG_LP_2017_P.pdf - VG_LP_2017_P.pdf

LP2017.docx - LP2017.docx