Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog aneksa št. 5 k Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

07.12.2018

Datum objave na spletu:

12.12.2018

Šifra dokumenta:

35500-6/2018/1VG_1del_aneks_5.docx - VG_1del_aneks_5.docx

VG_1del_aneks_5_P.pdf - VG_1del_aneks_5_P.pdf