Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog mnenja o zahtevi Občine Cerklje na Gorenjskem za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 3. člena, petega odstavka 16. člena in devetega odstavka 19. člena ter priloge 1 Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Predlagatelj:

US

Datum dokumenta:

24.09.2018

Datum objave na spletu:

12.10.2018

Šifra dokumenta:

05001-24/2018/5VG_U-MEDO_21092018.docx - VG_U-MEDO_21092018.docx
VG_mnenje.pdf - VG_mnenje.pdf