Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških - prva obravnava
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

30.05.2019

Datum objave na spletu:

07.06.2019

Šifra dokumenta:

00711-12/2019/2

EVA:

2019-2611-0025


ZEMZM.pdf - ZEMZM.pdf
ZEMZM.docx - ZEMZM.docx