Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

27.02.2019

Datum objave na spletu:

18.03.2019

Šifra dokumenta:

00719-9/2019/1

EVA:

2018-2550-0006


1_VG_1.del.doc - 1_VG_1.del.doc

VG_uredba_kom_prisp.pdf - VG_uredba_kom_prisp.pdf