Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

16.1.18

156. seja Odbora za državno ureditev in javne zadeve

Dnevni red 156. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve, 16. januarja 2018
I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

1A. Predlog zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – prva obravnava, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

1B. Predlog zakona o spremembi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – skrajšani postopek, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

1C. Predlog zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij – prva obravnava, Poročevalec: Boris Koprivnikar

2. Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države, za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2016, Poročevalec: Boris Koprivnikar

3. Poročila o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe za leto 2016, Poročevalec: Boris Koprivnikar

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

4. Predlog Normativnega delovnega programa Vlade Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

5. Poročilo o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2017, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

6. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

7. Predlog soglasja k Poslovniku Inšpekcijskega sveta, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boris Koprivnikar

III. ZADEVE EU 

 

8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 25. in 26. januarja 2018 v Sofiji, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

9A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Evropskem vrhu o izobraževanju25. januarja 2018 v Bruslju, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

10. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 13. novembra 2017 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

12. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeva Karla Erjavca na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 11. decembra 2017 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV 

 

13. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve Francoske republike glede sodelovanja in podpore izgradnji skupnih vojaških zmogljivosti držav G5 Sahel, Poročevalka: Andreja Katič

14. Izhodišča za obisk ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja 22. in 23. januarja 2018 v Švici, Poročevalec: Boris Koprivnikar

14A. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za kulturo Damjane Pečnik na ministrski konferenci »Visokokakovostna gradbena kultura Evrope« od 20. do 23. januarja 2018 v Davosu v Švici, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Anton Peršak

14B. Informacija o obisku ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič 22. in 23. januarja 2018 v Londonu, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi s prenehanjem obratovanja PE Prehrana v javni upravi, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z invalidskimi pokojninami, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

16A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s številom nezaposlenih diplomantov po posameznih fakultetah univerz in samostojnih visokošolskih zavodih,Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

16B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi s financiranjem projekta fundacije Prizma za psihosocialno podporo podjetjem za aktivno staranje delovne sile,Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi z začetkom postopka Evropske komisije proti Sloveniji, ker ni sporočila ukrepov za prenos pravil EU o javnih naročilih in koncesijah v nacionalno pravo, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s porabljenimi sredstvi za reprezentanco po posameznih proračunskih uporabnikih, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z dodatkom k pokojnini za delo in izjemne dosežke, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s povečanjem števila zaposlenih v nekaterih ministrstvih in v vladnih službah, Poročevalec: Boris Koprivnikar

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s številom zaposlenih na zaupanje predstojnikov, Poročevalec: Boris Koprivnikar 22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s prodajo prostorov na Cankarjevi cesti 1, Poročevalec: Boris Koprivnikar

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s postopki za pridobitev mednarodne zaščite in pridobitvijo državljanstva Republike Slovenije oseb s priznanim statusom mednarodne zaščite, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z nekaterimi informacijami, iz katerih izhaja povečanje števila ilegalnih migrantov na meji med Slovenijo in Italijo, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

24A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s poročanjem o problematiki migrantskih otrok, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z incidentom na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s postopki pri prijavah kršitev zakonodaje, Poročevalka: Ksenija Mihovar Globokar

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s postavljenimi šotorišči za potrebe ilegalnih migrantov, Poročevalka: mag. Mojca Špec Potočar

27A. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z neupoštevanjem otroškega dodatka pri odmeri socialne pomoči, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

27B. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z evropsko obrambno unijo (PESCO), Poročevalka: Andreja Katič

28. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z ohranitvijo Zdravstvenega doma za študente, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc


Časovno obdobje

Potrdi