Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

9.1.18

156. seja Odbora za gospodarstvo

Dnevni red 156. seje Odbora za gospodarstvo, 9. januarja 2018
I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu – prva obravnava, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

1. Predlog mnenja v zvezi s Predlogom deklaracije o neobstoju prehoda družbene lastnine v državno, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

2. Predlog opredelitve do sklepov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor javnih financ, sprejetih ob obravnavi točke ''Zahteva za zaposlitev pristaniških delavcev v Luki Koper, d. d.'', (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

4. Strategija poslovne odličnosti 2018–2030, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4C. Predlog dopolnitve Odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Zbirna bilanca stanja Proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

5. Predlog odločbe o zavrnitvi zahteve za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na lokaciji Kolodvorska 4, Sežana, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman


IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV 

 

7. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na XXI. zasedanju Stalne slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo od 10. do 12. januarja 2018 v Višegradu,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Majcen

7A. Informacija o uradnem obisku ministrice, pristojne za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenke Smerkolj 15. in 16. januarja 2018 v Kraljevini Butan, Poročevalka: Alenka Smerkolj

8. Informacija o delovnem sestanku mag. Tanje Strniša, državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z namestnico generalnega direktorja za podnebje in naravne vire Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo Mario Heleno M.Q. Semedo 16. januarja 2018 v Rimu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Dejan Židan

9. Poročilo o delovnem obisku mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1. decembra 2017 v Porabju na Madžarskem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Dejan Židan

10. Poročilo 4. zasedanja Skupnega odbora Slovenija – Štajerska 13. decembra 2017 na Brdu pri Kranju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

11. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s slovenskimi turističnimi vodniki, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

12. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prekomerno uporabo gnojil v kmetijstvu, Poročevalec: mag. Dejan Židan


Časovno obdobje

Potrdi