Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

23.1.18

157. seja Odbora za državno ureditev in javne zadeve

Dnevni red 157. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve, 23. januarja 2018
I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci – skrajšani postopek, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

1B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju – skrajšani postopek,Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

1C. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

1Č. Predlog resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o prepovedi izvršb nad standardnim stanovanjem, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

2A. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Poročevalec: Boris Koprivnikar

2. Koledar državnih proslav v letu 2018, Poročevalec: Anton Peršak

3. Četrto poročilo o izvedbi popravljalnih ukrepov v zvezi z ugotovitvami Računskega sodišča Republike Slovenije v Revizijskem poročilu »Učinkovitost ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov«, Poročevalec: Boris Koprivnikar

3A. Predlog sklepov o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

3B. Predlog za uvedbo dodatnega programa za zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo za izbrane zdravstvene storitve za leto 2018, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

3C. Polletno poročilo o izvajanju Posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob in povečanje kakovosti zdravstvene obravnave za obdobje april–september 2017, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

3Č. Predlog za spremembo sklepa Vlade Republike Slovenije št. 17000-3/2017/5 z dne 6. 4. 2017 o Posebnem vladnem projektu za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

4. Predlog odgovora na zahtevo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v zvezi s priporočili OECD glede kolektivnih pogodb in plačnega sistema v zasebnem sektorju Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

5. Predlog soglasja k Spremembam Statuta Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

6. Predlog sklepa o odprtju nove proračunske postavke in zagotovitvi pravic porabe (MZ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

III. ZADEVE EU 

 

7. Predlog stališča Republike Slovenija do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite, Poročevalka: Andreja Katič

9. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na zasedanju Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 12. in 13. oktobra 2017 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

10. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 12. decembra 2017 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

11. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve Andreja Logarja na 5. Vrhu AU-EU 29. in 30. novembra 2017 v Abidjanu v Slonokoščeni obali, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV 

 

11A. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o vojaškotehničnem sodelovanju, Poročevalka: Andreja Katič

12. Poročilo kontaktne točke Republike Slovenije za odgovornost zaščititi (R2P) za leto 2017, Poročevalec: Karl Erjavec

13. Poročilo drugega ocenjevalnega kroga skupine strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi (GRETA) o izvajanju določb Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

14. Informacija o ukrepih za uresničitev priporočil iz Sklepov Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti - ECRI o uveljavljanju priporočil glede Slovenije v zvezi z vmesnim poročilom, Poročevalec: Karl Erjavec

15. Izhodišča za pogovore ob uradnem obisku ministra za obrambo Črne gore Predraga Boškovića med 30. januarjem in 1. februarjem 2018 v Republiki Sloveniji, Poročevalka: Andreja Katič

16. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Andreja Logarja na Mednarodni konferenci glede odgovornosti držav, institucij in posameznikov glede boja proti antisemitizmu in antisemitskemu sovražnemu govoru v regiji OVSE dne 29. januarja 2018 v Rimu, Poročevalec: Karl Erjavec

17. Predlog soglasja k pripravi nacionalne nominacije za vpis stavbnih in urbanističnih del Jožeta Plečnika na UNESCO Seznam svetovne dediščine, Poročevalec: Anton Peršak

18. Poročilo o 19. zasedanju Skupnega odbora za delitev diplomatskih in konzularnih predstavništev nekdanje SFRJ 13. in 14. decembra 2017 v Beogradu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

19. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na ministrstvu za zunanje zadeve Andreja Logarja na 13. zasedanju ministrov za zunanje zadeve ASEM 20. in 21. novembra 2017 v Mjanmarju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

20. Poročilo o delovnem obisku državne sekretarke dr. Ane Medved v Centru za prirojene srčne napake Amsterdam-Leiden z namenom vzpostavitve sodelovanja na področju otroške kardiologije in kardiokirurgije 12. decembra 2017 na Nizozemskem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

21. Poročilo o obisku državnega sekretarja na Ministrstvu za javno upravo dr. Nejca Brezovarja na konferenci ''Splošni socialni dialog v BiH'' 18. decembra 2017 v Sarajevu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), 

Poročevalec: Boris Koprivnikar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z nespoštovanjem Odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-239/14-10, Up-1169/12-24 z dne 26. 3. 2015, glede revizije podatkov o plačah za obdobje, v katerem so bile vplačane delnice za notranji odkup pri delodajalcu in ponovno odmero pokojnine, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak


Časovno obdobje

Potrdi