Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

16.1.18

157. seja Odbora za gospodarstvo

Dnevni red 157. seje Odbora za gospodarstvo, 16. januarja 2018
I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

1. Predlog opredelitve do sklepa Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor javnih financ sprejet po obravnavi točke ''Problematika odloga prodaje NLB, d. d.'', Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o dohodnini, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

3A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic vremenske ujme med 11. in 12. decembrom 2017, Poročevalka: Irena Majcen

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

4. Predlog Normativnega delovnega programa Vlade Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

5. Poročilo o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2017, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

5A. Redno mesečno poročilo o stanju vladnih strateških razvojnih projektov za mesec december 2017, Poročevalec: Renato Golob

6. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Dopolnitve Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Dejan Židan

7. Predlog za sklenitev pogodbe z družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o prevozu, hrambi in razpolaganju v javnem interesu z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti št. 2330-18-000013, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Dejan Židan

7A. Informacija o pripravi in izvedbi prve obeležitve Svetovnega dne čebel od 18. do 20. maja 2018, Poročevalec: mag. Dejan Židan

8. Predlog sprememb in dopolnitev Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

9. Predlog sklepa o ponudbi za odkup terjatve Republike Slovenije do družbe PROVELE, d. o. o. – v stečaju, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

10. Predlog sklepa o dodelitvi sredstev za popotresno obnovo objektov v Posočju po potresu 12. 7. 2004, Poročevalka: Irena Majcen

III. ZADEVE EU 

 

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z obveznostjo spoštovanja najnižje splošne stopnje, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 92/106/EGS o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/66/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor atipične kokošje kuge, Poročevalec: mag. Dejan Židan

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z razponi ribolovne umrljivosti in zaščitnimi ravnmi za nekatere staleže sleda v Baltskem morju, Poročevalec: mag. Dejan Židan

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 23. januarja 2018 v Bruslju, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

18. Informacija o srečanju ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja s komisarko za digitalno gospodarstvo in družbo Marijo Gabriel 18. januarja 2018 v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boris Koprivnikar

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 7. novembra 2017 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman


IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV 

 

19A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije pod vodstvom dr. Miroslava Cerarja, predsednika Vlade Republike Slovenije, na 48. Svetovnem gospodarskem forumu od 24. do 26.  januarja 2018 v Davosu, Poročevalec: Karl Erjavec

20. Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na Ekonomskem forumu ''Zelena tehnologija za priložnosti regije'' 17. januarja 2018 v Zagrebu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

21. Izhodišča za udeležbo mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na otvoritveni slovesnosti sejma Mednarodni Zeleni teden in na 10. berlinskem vrhu kmetijskih ministrov od 18. do 20. januarja 2017 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Dejan Židan

22. Izhodišča za 3. zasedanje Skupnega odbora Slovenija – Furlanija - Julijska krajina 19. januarja 2018 v Trstu, Poročevalec: Karl Erjavec

23. Poročilo o uradnem obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška od 8. do 10. novembra 2017 v Torontu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek


V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z izsledki analize Svetovne banke in družbe PwC, da Slovenija sodi med najslabša poslovna okolja zaradi zapletenih davčnih predpisov, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

25. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi s presojo ustavnosti trgovinsko-investicijskega sporazuma CETA, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

26. Predlog odgovora na poslansko pobudo Violete Tomić v zvezi z uvedbo kavcij za steklenice, plastenke in pločevinke, Poročevalka: Irena Majcen

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s sanacijo po zadnjih neurjih, Poročevalka: Irena Majcen


Časovno obdobje

Potrdi