Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

23.1.18

158. seja Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

Dnevni red 158. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja, 23. januarja 2018
I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 

 

1. Predlog za vpis lastninske pravice v korist DARS, d. d. na presežnih zemljiščih v k. o. Brezovica, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

2. Predlog za odvzem statusa javno dobro in določitev upravljavca na nepremičnini v k.o. 705-Slivnica, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 
 
IV. PREDLOGI IMENOVANJ 

 

3. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju funkcije višje državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

4. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

5. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za zakladništvo na Ministrstvu za finance, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

6. Predlog soglasja k imenovanju za direktorja Instituta informacijskih znanosti, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

6A. Predlog imenovanja direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park, Poročevalka: Irena Majcen

9. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije, Poročevalec: Anton Peršak

10. Predlog imenovanja članov Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, Poročevalec: Anton Peršak

11. Predlog razrešitve in imenovanje članice v Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

12. Predlog spremembe sklepa o ustanovitvi in imenovanju stalne medresorske delovne skupine za razvojno načrtovanje, Poročevalka: Alenka Smerkolj

13. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar


Časovno obdobje

Potrdi