Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

23.1.18

158. seja Odbora za gospodarstvo

Dnevni red 158. seje Odbora za gospodarstvo, 23. januarja 2018
I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

 

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu, Poročevalec: mag. Dejan Židan

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

3A. Predlog opredelitve do sklepov, sprejetih na Odboru Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob obravnavi Poročila o delu in zaključnega računa Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2016 in ob obravnavi točke dnevnega reda Nerazumno izplačevanje odškodnin in zamudnih obresti denacionalizacijskim upravičencem zaradi nezmožnosti uporabe zemljišč s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, Poročevalec: mag. Dejan Židan

3B. Predlog za sprejem avtentične razlage drugega odstavka 72. člena Zakona o denacionalizaciji, Poročevalec: mag. Dejan Židan

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

4. Predlog uredbe o metodologiji oblikovanja cen 24-urne dežurne službe, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

5. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1Ajdovščina–Šempeter pri Gorici, Poročevalka: Irena Majcen

6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil, Poročevalec: mag. Dejan Židan

6A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalec: mag. Dejan Židan

6B. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti, Poročevalec: mag. Dejan Židan

7. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije, Poročevalka: Irena Majcen

8. Informacija glede odreditve dokončanja sanacije gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju in predlog sklepa o razveljavitvi 4.a točke sklepa Vlade Republike Slovenije št. 54202-7/2014/4 z dne 17. 12. 2014, Poročevalka: Irena Majcen

9. Četrto poročilo o izvedbi popravljalnih ukrepov v zvezi z ugotovitvami Računskega sodišča Republike Slovenije v Revizijskem poročilu »Učinkovitost ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov«, Poročevalec: Boris Koprivnikar

10. Program dela državne geodetske službe za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Majcen

11. Predlog soglasja k Poslovnemu poročilu Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško za leto 2016, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

III. ZADEVE EU 

 

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo (2019-2020), ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 29. januarja 2018 v Bruslju, Poročevalec: mag. Dejan Židan

15. Izhodišča za udeležbo mag. Aleša Cantarutija, državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za konkurenčnost (industrija) od 31. januarja do 1. februarja 2018 v Sofiji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 11. in 12. decembra 2017 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Dejan Židan

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 20. novembra 2017 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec


IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV 

 

18. Izhodišča za srečanje delegacije Republike Slovenije z organizatorji EXPA 2020 v Dubaju in sodelovanje na otvoritveni slovesnosti triatlon tekmovanja IRONMAN 7.03 1. in 2. februarja 2018 v Dubaju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18A. Izhodišča za bilateralni obisk državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Jureta Lebna od 29. januarja do 3. februarja 2018 v Ljudski republiki Kitajski, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

18B. Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanje Strniša na zasedanju ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine ter Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Slovenije 25. januarja 2018 v Budimpešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Dejan Židan

19. Poročilo o udeležbi predsednika vlade dr. Miroslava Cerarja na Vrhu predsednikov vlad držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske 27. novembra 2017 v Budimpešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

20. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na zasedanju ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine ter Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Slovenije 20. in 21. septembra 2017 v Budimpešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Dejan Židan

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 187. zasedanju Sveta Evropske organizacije za jedrske raziskave (CERN) 14. in 15. decembra 2017 v Ženevi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič


V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050, Poročevalka: Irena Majcen

23. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Dušana Strnada v zvezi s spremembo namembnosti zemljišč in urejanjem podatkov v uradnih evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije, Poročevalka: Irena Majcen


Časovno obdobje

Potrdi