Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

30.1.18

159. seja Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

Dnevni red 159. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja, 30. januarja 2018
I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 

 

1. Predlog za določitev upravljavcev na poslovnih prostorih na naslovu Trg Leona Štuklja 10, Maribor, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH 

 

2. Predlog soglasja za odobritev sodne poravnave zaradi neutemeljenega pripora, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Jurij Groznik

2A. Predlog soglasja k sodni poravnavi med tožečo stranko Republiko Slovenijo in toženo stranko v pravdni zadevi, sklenjeni pred Okrajnim  sodiščem v Ljubljani zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnin ter zaradi plačila uporabnine, Poročevalec: mag. Jurij Groznik

2B. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za vložitev odgovora na tožbo in zastopanje v upravnem sporu v zadevi ugotovitve statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju, Poročevalec: Boris Koprivnikar

2C. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v tožbi pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije v tožbi tožečih strank zaradi razveljavitve Priloge št. 2 Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Majcen

2Č. Predlog pooblastila uradnim osebam Ministrstva za okolje in prostor za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti vlade, Poročevalka: Irena Majcen

IV. PREDLOGI IMENOVANJ 

 

3. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

4. Predlog imenovanja okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

5. Predlog imenovanja okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

6. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za civilno pravo v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič 

9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Celje, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

10A. Predlog razrešitve člana in imenovanje nadomestne članice Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

11. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja ‘‘Red prijateljstva Ruske federacije’’ slovenskemu državljanu, Poročevalec: Karl Erjavec

V.  PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

 

12. Predlog odločbe o dodelitvi pravice do nadomestila za ločeno življenje, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

13. Predlog sklepa o popravku odločbe o določitvi letnega dopusta funkcionarju za leto 2017, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič


Časovno obdobje

Potrdi