Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

20.2.18

161. seja Odbora za državno ureditev in javne zadeve

Dnevni red 161. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve, 20. februarja 2018
I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti prič – skrajšani postopek,Poročevalec: mag. Goran Klemenčič                

1. Predlog mnenja o Predlogu za sprejem avtentične razlage 631. člena Obligacijskega zakonika, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

2. Predlog odgovora na Sklep Odbora Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, Odbora Državnega zbora za kulturo ter Komisije Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, sprejet ob obravnavi  točke »Predvidena selitev društev iz Cankarjeve ceste 1 v prostore na Linhartovi cesti 13«, Poročevalec: Boris Koprivnikar

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, Poročevalka: Andreja Katič

4. Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta za razvoj informatike v državni upravi za leto 2017, Poročevalec: Boris Koprivnikar

5. Poročilo Ministrstva za javno upravo o realizaciji 4. in 5. točke sklepa Vlade Republike Slovenije številka 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 za "Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah" v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa številka 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015, v času od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017, Poročevalec: Boris Koprivnikar

6. Poslovna politika Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za obdobje od leta 2018 do leta 2021, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

7. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvi Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

8. Predlog sklepa o določitvi najvišje cene za nov učbenik, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

8A. Predlog za uvrstitev projekta 3340-18-0021 »Denarne spodbude za vlaganja v AV produkcijo« v veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Anton Peršak

III. ZADEVE EU 

 

9. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU (2018), Poročevalka: Ksenija Mihovar Globokar

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kulturo "Kultura - vključujoča vrednota EU" 27. in 28. februarja 2018 v Sofiji, Bolgarija ter za 8. srečanje ministrov za kulturo ASEM "Vloga kulture v mednarodnih odnosih: pot naprej"1. in 2. marca 2018 v Sofiji, Bolgarija, Poročevalec: Anton Peršak


IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV 

 

13. Sedemnajsto poročilo Republike Slovenije o izvajanju Evropske socialne listine (spremenjene), Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

14. Poročilo o dejavnostih Republike Slovenije na Zahodnem Balkanu v letu 2017 in o uresničevanju Smernic za delovanje Republike Slovenije do Zahodnega Balkana, Poročevalec: Karl Erjavec

15. Izhodišča za izvedbo 7. neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve Brdo procesa in 18. sestanka Odbora ministrov Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi15. in 16. marca 2018 na Brdu pri Kranju, 51201-1/2018Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

15A. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora o podpori vaji med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Kopensko vojsko Združenih držav Amerike v Evropi (USAEUR) o vojaški vaji Kfor 24, rotacija 18-04 na ozemlju Zvezne republike Nemčije, (DOKONČNA OBRAVNAVA),  Poročevalka: Andreja Katič          

17. Poročilo o srečanju ministrice za notranje zadeve mag. Vesne Györkös Žnidar z ministrom za (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 16. zasedanju Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča od 4. do 14. decembra 2017 v New Yorku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

19. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Andreja Logarja na Mednarodni konferenci o odgovornosti držav, institucij in posameznikov glede boja proti antisemitizmu in antisemitskemu sovražnemu govoru v regiji OVSE 29. januarja 2018 v Rimu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec


V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

19A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s starševskimi nadomestili, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s širjenjem mreže slovenskih znanstvenikov v zamejstvu in po svetu in krepitvi sodelovanja čezmejnih regij, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dodatnimi sredstvi za znanost v letu 2018, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

21A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s problematiko predšolskega varstva v občini Črnomelj, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi z zasedenostjo nepremičnin, ki so v lasti Republike Slovenije, Poročevalec: Boris Koprivnikar

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa o pravni podlagi za razpis in opremljanje luksuznih stanovanj za ilegalne migrante oziroma azilante ter o etiki takšne vladne politike, Poročevalec: Boris Koprivnikar

23A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z zagotavljanjem javnosti sojenja, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa glede preventivnih ukrepih v primeru drugega vala migrantov, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanke Eve Irgl v zvezi z izvajanjem instituta brezplačne pravne pomoči, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z 245. členom Kazenskega zakonika (KZ-1), Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z 226. členom Kazenskega zakonika (KZ-1), Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z razrešitvijo direktorja Splošne bolnišnice Celje, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi z izbiro osebnih zdravnikov in zobozdravnikov, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z ortopedskimi operacijami, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z enotno in odzivno zunanjo politiko, Poročevalec: Karl Erjavec

32. Predlog odgovora na poslansko pobudo Violete Tomić v zvezi s spornim prevzemom družbe Pro Plus s strani družbe Broadbands Slovenia, Poročevalec: Anton Peršak

33. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jelke Godec v zvezi z javnim razpisom za mesto direktorja Splošne bolnišnice Celje, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc


Časovno obdobje

Potrdi