Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

13.2.18

161. seja Odbora za gospodarstvo

Dnevni red 161. seje Odbora za gospodarstvo, 13. februarja 2018
I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

2. Pregled uresničevanja sklepov Vlade Republike Slovenije (stanje na dan 31. 1. 2018), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi višine in o začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave sadja, Poročevalec: mag. Dejan Židan

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018, Poročevalec: mag. Dejan Židan

5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici, Poročevalka: Irena Majcen

6. Obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2017 in 2018, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

6A. Redno mesečno poročilo o stanju vladnih strateških razvojnih projektov za mesec januar 2018, Poročevalec: Renato Golob

7. Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov in inšpekcij v letu 2017, Poročevalec: Boris Koprivnikar

8. Poročilo o delu Medresorske delovne skupine Partnerstvo za zeleno gospodarstvo za spremljanje in nadgradnjo Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo od 29. 3. 2017 do 29. 12. 2017, Poročevalka: Irena Majcen

9. Polletno poročilo Ministrstva za finance o učinkih izvedenih ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank za obdobje julij–december 2017, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

10. Predlog sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Kobilarna Lipica iz leta 2016 in pokritju presežka odhodkov nad prihodki Javnega zavoda Kobilarna Lipica za leto 2015 ter delno pokritje presežka odhodkov nad prihodki za leto 2014, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU 

 

10A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 19. februarja 2018 v Bruslju, Poročevalec: mag. Dejan Židan

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 20. februarja 2018 v Bruslju, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 27. februarja 2018 v Bruslju, Poročevalec: Karl Erjavec


IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV 

 

13. Predlog soglasja za prispevek Svetovalnemu svetu za ribogojstvo, Svetovalnemu svetu za Sredozemsko morje in Svetovalnemu svetu za trge  za leto 2018, Poročevalec: mag. Dejan Židan

14. Predlog soglasja za prispevek organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo za regionalni projekt AdriaMed v letu 2018, Poročevalec: mag. Dejan Židan

14A. Izhodišča za udeležbo ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča na 80. zasedanju Odbora za kopenski promet pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo od 19. do 21. februarja 2018 v Ženevi, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

15. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na ministrskem srečanju na temo ''Krepitev MSP in podjetništva za produktivnost in vključujočo rast'' 22. in 23. februarja 2018 v Mehiki, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Poročilo o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na 35. obletnici delovanja Britannia Services Ltd 12. oktobra 2017 na Malti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17. Poročilo o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na Svetovni turistični borzi (WTM) od 5. do 7. novembra 2017 v Londonu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi s sistemom vrednotnic, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z naročanjem pohištva kot tudi vse lesne galanterije za potrebe ožjega in širšega sektorja države, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi z ukrepanjem vlade na posledice morebitne neuspešne sestave vlade v Nemčiji, Poročevalec: Karl Erjavec

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi z vračili sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2007–2013, Poročevalka: Alenka Smerkolj

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi s končnim poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2007–2013, Poročevalka: Alenka Smerkolj

23. Predlog odgovora na pobudo Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi z razmejitvijo finančnih obveznosti države in občin pri gradnji in vzdrževanju državne cestne infrastrukture, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič


Časovno obdobje

Potrdi