Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

27.2.18

162. seja Odbora za državno ureditev in javne zadeve

Dnevni red 162. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve, 27. februarja 2018
I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – skrajšani postopek, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

1A. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu – skrajšani postopek, Poročevalka: Andreja Katič

1B. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije – skrajšani postopek, Poročevalec: Anton Peršak

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

5. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

6. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

7. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

7A. Predlog mnenja o Predlogu priporočila v zvezi s podporo pobudi Plačna unija, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

7B. Predlog mnenja o Predlogu priporočila v zvezi z vključitvijo mladih v Ekonomsko-socialni svet, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

7BA. Predlog mnenja o Predlogu priporočila v zvezi s stanjem v Slovenski vojski in zahtevi za mnenje predsednika Republike Slovenije o tem vprašanju, Poročevalka: Andreja Katič


II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

7C. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, Poročevalka: Andreja Katič

8. Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2018, Poročevalec: Boris Koprivnikar

10. Prvo vmesno poročilo o izvajanju Programa Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017–2019, Poročevalec: Boris Koprivnikar

11. Poročilo o izvedbi ukrepov iz Dvoletnega akcijskega načrta izvedbe Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 za obdobje 2016–2017, stanje na dan 31. 12. 2017, Poročevalec: Boris Koprivnikar

12. Poročilo o naročilih Ministrstva za obrambo, oddanih v letu 2017 v skladu z 11. členom Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, Poročevalka: Andreja Katič

12A. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu za leto 2018 na namenskih postavkah in sicer do višine dejansko vplačanih namenskih prejemkov, Poročevalka: Andreja Katič

13. Predlog soglasja za plačevanje in prevzemanje obveznosti prek načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države, Poročevalec: Anton Peršak

14. Poročilo o delovanju Medresorske delovne skupine za izdelavo temeljnega dokumenta za načrtovanje, usposabljanje in izvajanje psihosocialne pomoči ob nesrečah v letu 2017,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

15. Predlog sklepa o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda »Biotehniški center Naklo«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

16. Predlog sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

17. Predlog za uvrstitev novega projekta 2711-18-0011 "UKC Ljubljana - Širitev EINT Ginekološke klinike" v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2018–2021 in povečanje vrednosti dveh obstoječih projektov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2018–2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

18. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-18-0052 ‘‘Mednarodni projekt X5gon’’ v veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič


III. ZADEVE EU 

 

19. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku pred Sodiščem Evropske unije za sprejetje predhodne odločbe v zadevi C-662/17 E. G., ki jo je Sodišče Evropske unije posredovalo Republiki Sloveniji dne 5. 1. 2018, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 8. in 9. marca 2018 v Bruslju, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 7. in 8. decembra 2017 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

22. Poročilo o obisku visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednice Evropske komisije Federice Mogherini 4. in 5. septembra 2017 v Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV 

 

23. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Evropsko mrežo za globalno učenje – GENE, Poročevalec: Karl Erjavec

23A. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in ministrom za obrambo Velikega vojvodstva Luksemburga o usposabljanju za delovanje v ekstremnih vremenskih pogojih v gorah, Poročevalka: Andreja Katič

23B. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora o podpori usposabljanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in kopensko vojsko Združenih držav Amerike v Evropi o usposabljanjih Beli žrebec – Vanguard 360 in Beli žrebec – Lipicanec IV, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

24. Izhodišča za obisk ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja 5. in 6. marca 2018 v Črni gori, Poročevalec: Boris Koprivnikar

25. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o predsednikovem delovnem obisku od 12. do 14. marca 2018 v Zvezni republiki Nemčiji, Poročevalec: Karl Erjavec


V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z nedopustnimi zaostanki pri reševanju pritožb zoper odločitve o pravicah iz javnih sredstev, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

26A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z gospodarsko rastjo, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

26B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z romsko problematiko, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

26C. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z denarno socialno pomočjo, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

26Č. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z izseljevanjem mladih, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa o financiranju seminarja in delavnic Fakultete za družbene vede o lažnih novicah (»fake news«), Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s standardi opremljenosti slovenskih šol, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

28A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z delovno zakonodajo, Poročevalec: Boris Koprivnikar

28B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z volišči, Poročevalec: Boris Koprivnikar

28C. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s postopki za pridobitev mednarodne zaščite in pridobitvijo državljanstva Republike Slovenije oseb s priznanim statusom mednarodne zaščite, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s povečevanjem sredstev za obrambo, Poročevalka: Andreja Katič

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z imenovanjem vodje Specializiranega državnega tožilstva, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s čakalnimi dobami v zdravstvu, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z nevzdržnimi razmerami na oddelku za urologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z inšpekcijskim nadzorom na Ministrstvu za zdravje, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s sredstvi za zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno dobo, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s podeljevanjem koncesij, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc


Časovno obdobje

Potrdi