Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

27.2.18

163. seja Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

Dnevni red 163. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja, 27. februarja 2018
I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 

 

1. Predlog za odvzem statusa javne železniške infrastrukture in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. 1861 - Obrežje, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

2. Predlog za odvzem statusa javno dobro na nepremičnini  v k. o. 680 - Tezno, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

3. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč v k. o. 1005 – Prebold  in v k. o. 1006 – Latkova vas na Občino Prebold, Poročevalka: Irena Majcen


II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH 

 

4. Predlog sklepa o zavrnitvi pritožbe Čebelarskega društva Šempeter v Savinjski dolini zoper odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalec: mag. Dejan Židan

5. Predlog sklepa o zavrnitvi pritožbe Zveze gojiteljev športnih golobov in pismonoš Slovenije zoper odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalec: mag. Dejan Židan

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV 

 

6. Poročilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o ukrepih za optimizacijo delovanja ter o realizaciji zaposlitev in dodeljenih nalogah v povezavi s povečanjem dovoljenega števila zaposlitev za leto 2017 pri Javni agenciji Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6A. Predlog za soglasje k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za gozdove Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Dejan Židan

IV. PREDLOGI IMENOVANJ 

 

7. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za javno naročanje v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalec: Boris Koprivnikar

8. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja v Ministrstvu  za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

9. Predlog ponovnega imenovanja direktorice Uprave Republike Slovenije za javna plačila, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

10. Predlog ponovnega imenovanja generalne direktorice Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov v Ministrstvu za finance, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

11. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda Inštituta za vode Republike Slovenije, Poročevalka: Irena Majcen

12. Predlog odločbe o prenehanju funkcije okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

13. Predlog odločbe o prenehanju funkcije okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

15. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Topolšica, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

16. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Sežana, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

17. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

18. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

19. Predlog razrešitve člana Strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

20. Predlog imenovanja članice Strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

21. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja Upravnega odbora Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

22. Predlog razrešitve in imenovanja člana Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno - raziskovalno središče Koper, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

23. Predlog za imenovanje članov v Medresorsko delovno skupino za spremljanje dela vzgojnih zavodov, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

24. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi  Medresorske delovne skupine za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije, Poročevalec: Anton Peršak

V.  PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

 

25. Predlog za spremembo Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2018 in 2019 – Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za javno upravo, Poročevalec: Boris Koprivnikar


Časovno obdobje

Potrdi