Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

6.3.18

163. seja Odbora za državno ureditev in javne zadeve

Dnevni red 163. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve, 6. marca 2018
I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, Poročevalec: Anton Peršak

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o reševanju stanovanjske problematike mladih,Poročevalka: Irena Majcen

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

4. Poročilo o presoji posledic zakonov, sprejetih po nujnem postopku med 1. 1. in 31. 12. 2015, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, Poročevalec: Anton Peršak

6. Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč v letu 2017, Finančni načrt dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2018 in Program dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2018, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

8. Poročilo o izvedbi vaje državnega pomena »Vaja iskanje pogrešanega zrakoplova 2017«, Poročevalka: Andreja Katič

9. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Novo mesto, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

10. Predlog soglasja k Dopolnitvam Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

11. Predlog za uvrstitev projekta 3340-18-0026 »Nakup knjižničnega gradiva za splošne knjižnice« v veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Anton Peršak

12. Predlog za uvrstitev projekta 3340-18-0020 »Projekti Slovenskega filmskega centra« v veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Anton Peršak

13. Predlog za uvrstitev projekta 3340-18-0022 »Programi za AV medije« v veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Anton Peršak

14. Predlog za uvrstitev projekta 1912-18-0008 »Mednarodna adaptacija jamarske reševalne službe« v veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

14A. Predlog za uvrstitev projekta 3130-18-0006 »Prostori UE Ilirska Bistrica - Dom na Vidmu« v veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boris Koprivnikar

III. ZADEVE EU 

 

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije), Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399 in Uredbe (EU) 2017/2226, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 15. marca 2018 v Bruslju, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV 

 

18. Informacija o nameravanem podpisu Okvirnega sporazuma med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za notranje zadeve in Mednarodno organizacijo za migracije glede sodelovanja pri trajni preselitvi, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

19. Predlog sklepa o potrditvi Dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve Francoske republike glede sodelovanja in podpore izgradnji skupnih vojaških zmogljivosti držav G5 Sahel, Poročevalec: Karl Erjavec

20. Informacija o vabilu mednarodnim opazovalcem k opazovanju parlamentarnih volitev v Republiki Sloveniji junija 2018, 04100-1/2018Poročevalec: Karl Erjavec

20A. Predlog opredelitve do ugotovitev in priporočil Četrtega mnenja Svetovalnega odbora Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin o uresničevanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

21. Informacija o imenovanju predstavnikov Republike Slovenije v strokovno skupino OZN za ocenitev in koordinacijo ob nesrečah (UNDAC), Poročevalka: Andreja Katič

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 62. zasedanju Komisije Združenih narodov za status žensk od 12. do 23. marca 2018 v New Yorku, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 61. zasedanju Komisije OZN za droge od 12. do 16. marca 2018 na Dunaju, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

23A. Izhodišča za delovni obisk podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca 13. marca 2018 v Republiki Kosovo, Poročevalec: Karl Erjavec


V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s certifikati na področju zagotavljanja standardov ter kakovosti v zdravstvu, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

25A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi z izplačili delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, Poročevalec: Boris Koprivnikar

25B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z gradnjo džamije v Mariboru (Ljubljani), Poročevalec: Anton Peršak

25C. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi z Resolucijo o migracijski politiki, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

25Č. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z izročitvijo ilegalnega migranta Ahmada Shamieha Republiki Hrvaški, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar


Časovno obdobje

Potrdi