Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

6.3.18

164. seja Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

Dnevni red 164. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja, 6. marca 2018
I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 

 

1. Predlog za vpis lastninske pravice v korist DARS d. d. na presežnih zemljiščih v k. o. Prekopa, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

2. Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za razlastitev nepremičnin za rekonstrukcijo državne ceste R3-634/1104 Javornik–Gorje, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

3. Predlog določitve Ministrstva za infrastrukturo za upravljavca zemljišč v k. o. Dob, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

4. Predlog določitve družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., za upravljavca določenih gozdnih zemljišč v k. o. Prem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Dejan Židan

5. Informacija o realizaciji sklepa o prenosu stanovanj na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, in lokalne skupnosti, Poročevalka: Irena Majcen

5A. Predlog za spremembo sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47800-16/2017/3 z dne 21. 12. 2017 o določitvi odstotka vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko upravljavci nepremičnega in premičnega premoženja v letu 2018 sklepajo na podlagi 12. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Poročevalec: Boris Koprivnikar

6. Predlog spremembe seznama delovnih mest v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju, Poročevalec: Karl Erjavec

IV. PREDLOGI IMENOVANJ 

 

7A. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja Svetega sedeža slovenskemu državljanu, Poročevalec: Karl Erjavec

8. Predlog imenovanja člana Nadzornega sveta gospodarske družbe Loterija Slovenije, d.d., Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman


Časovno obdobje

Potrdi