Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

21.5.19

31. seja Odbora za državno ureditev in javne zadeve

Dnevni red 31. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve, 21. maja 2019
I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

 

1. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2018,Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

2. Pregled uresničevanja sklepov Vlade Republike Slovenije (stanje na dan 30. 4. 2019),Poročevalec: Stojan Tramte

2A. Predlog sklepa o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2019/2020, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

4. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvi pravic porabe (MNZ, Policija, UKOM), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

5. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za obrambo preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

6. Predlog za uvrstitev novega projekta 1811-19-0006 »Obnova obstoječe stavbe SPBR« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

III. ZADEVE EU 

 

7. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 10. in 11. aprila 2019 v Bukarešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

8. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zdravje 14. in 15. aprila 2019 v Bukarešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV 

 

9. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku 29. in 30. maja 2019 v Črni gori in udeležbi na 2BS Forumu 31. maja in 1. junija 2019, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

10. Izhodišča za uradni obisk predsednika Vlade Republike Severne Makedonije Zorana Zaeva 28. maja 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

12. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve Češke republike Tomáša Petříčka 27. maja 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

13. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za zunanje zadeve Simone Leskovar na mednarodni konferenci »Odpraviti spolno nasilje in nasilje zaradi spola v humanitarnih krizah« 23. in 24. maja 2019 v Oslu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

13A. Izhodišča za izvedbo ministrskega srečanja držav Salzburškega foruma 27. in 28. maja 2019 v Portorožu, Poročevalec: Boštjan Poklukar

14. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve mag. Sandija Čurina na srečanju Neformalne mreže nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi jugovzhodne Evrope od 28. do 30. maja 2019 v Bečićih, Poročevalec: Boštjan Poklukar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s programi in lokacijami projekta Predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021, Poročevalka: Janja Zorman Macura

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s prispevki za socialno varnost, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo optimizacije sistema zdravstvenih pregledov v osnovnih šolah, Poročevalec: Aleš Šabeder

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s Splošnim dogovorom za leto 2019, Poročevalec: Aleš Šabeder

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zastarelostjo ponderjev in izračunov glavarinskih količnikov na področju družinske medicine, Poročevalec: Aleš Šabeder

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z napovedano širitvijo mreže slovenskega javnega zdravstva, Poročevalec: Aleš Šabeder

21. Predlog odgovora poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s srednjeročnimi politikami na področju pediatrije na primarni ravni, Poročevalec: Aleš Šabeder


Časovno obdobje

Potrdi