Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

21.5.19

31. seja Odbora za gospodarstvo

Dnevni red 31. seje Odbora za gospodarstvo, 21. maja 2019
I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

1. Predlog opredelitve do sklepov Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo, okolje in prostor, sprejetih ob obravnavi točke z naslovom ''Poziv mladih za podnebno pravičnost'', Poročevalec: Simon Zajc

2. Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2018 ter Poročilo o doseganju ciljev in pričakovanih rezultatih direktorice, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

2A. Informacija Vlade Republike Slovenije o pripravi okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije – ''Slovenija in zdrav planet'', (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

3. Pregled uresničevanja sklepov Vlade Republike Slovenije (stanje na dan 30. 4. 2019),Poročevalec: Stojan Tramte

4. Predlog uredbe o izvajanju delegirane uredbe (EU) o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije, Poročevalec: Simon Zajc

5. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, Poročevalec: Simon Zajc

5A. Predlog odgovora na navedbe nasprotnega udeleženca v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti 1., 4., 8., 18., 22., 23., 24., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 37. in 37.b člena Odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana ter 18., 19., 28., 31. do 43. in 45. do 47. člena Pravilnika z normativi o javni kanalizaciji, Poročevalec: Simon Zajc

6. Predlog sprememb št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019,Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

7. Predlog sprememb št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove zaleto 2019, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

8. Skupščina družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. – Predlog sprememb in dopolnitev Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. , Poročevalec: Zdravko Počivalšek

9. Predlog odločbe za izdajo dovoljenja za uporabo besede ''Slovenija'' v imenu ustanove v ustanavljanju, ki se glasi ''Fundacija slovensko-lihtenštajnskega združenja'', Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Vmesno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Predlog soglasja k Splošnim pogojem poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

12. Predlog sklepa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki javnega zavoda Slovenska akreditacija iz leta 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU 

 

12A. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije - Čist planet za vse Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

13. Izhodišča za bilateralno srečanje ministra za finance dr. Andreja Bertonclja s predsednikom Evroskupine, portugalskim ministrom za finance Máriom Centenom, 24. maja 2019 v Lizboni, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 27. in 28. maja 2019 v Bruslju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) 27. maja 2019, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost (raziskave) 2. in 3. aprila 2019 v Bukarešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 15. in 16. aprila 2019 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV 

 

18. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju glede sodelovanja med Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence in Svetom Bosne in Hercegovine za konkurenco, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Mednarodnem prometnem forumu22. in 23. maja 2019 v Leipzigu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

19. Informacija o udeležbi državne sekretarke za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanje Strniša na konferenci ob obeležitvi svetovnega dne čebel 25. maja 2019 v Bukarešti,Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

21. Informacija o delovnem obisku Ivana Valentika, namestnika ministra za naravne vire in okolje ter direktorja Zvezne agencije za gozdarstvo Ruske federacije, med 22. in 25. majem 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 28. zasedanju Stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo 23. in 24. maja 2019 ob Baškem jezeru v Avstriji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 64. zasedanju UNWTO Komisije za Evropo od 27. do 29. maja 2019 v Zagrebu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek


Časovno obdobje

Potrdi