Skoči na vsebino »

Seje delovnih teles

28.5.19

32. seja Odbora za državno ureditev in javne zadeve

Dnevni red 32. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve, 28. maja 2019
I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

 

1. Predlog odgovora na Sklepe sprejete ob obravnavi Problematike skrajševanja čakalnih dob z vidika financiranja zdravstvenega varstva, Poročevalec: Aleš Šabeder

2. Letno poročilo o delu policije za leto 2018, Poročevalec: Boštjan Poklukar

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

 

2A. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Poročevalec: Rudi Medved

3. Predlog odloka o spremembi Odloka o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

4. Letno poročilo o delu Državnega odvetništva Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalka: Andreja Katič

5. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni zdravstveni zavod, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

6. Predlog odloka o spremembah Odloka o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

7. Predlog sklepa o določitvi najvišje cene za nova učbenika, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

8. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-19-0009 »Twinning MK – Sistemi za upravljanje meje« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

9. Predlog za uvrstitev novega projekta 3130-19-0008 »e-Pooblaščanje (SEMPER)« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

9A. Predlog za uvrstitev treh novih projektov 3330-19-0015 "Investicijsko vzdrževanje srednjih šol 2019-2022", 3330-19-0016 "Investicijsko vzdrževanje dijaških domov 2019-2022",3330-19-0017 "Investicijsko vzdrževanje zavodov 2019-2022" v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

10. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MZZ, MJU), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU 

 

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 6. in 7. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalka: Andreja Katič

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV 

 

12. Odziv Vlade Republike Slovenije na GRECO Poročilo o Republiki Sloveniji in njenem izpolnjevanju priporočil v petem krogu ocenjevanja, ki se nanaša na spodbujanje integritete in preprečevanje korupcije v zvezi s funkcionarji izvršilne veje oblasti ter organi preiskave, s poudarkom na varovanju meje, št. GrecoEval5Rep(2017)2-P2 z dne 31. 10. 2017,Poročevalec: Rudi Medved

12A. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med MORS in ostalimi udeleženkami vaje o zagotavljanju in izvajanju podpore države gostiteljice med vajo Adriatic Strike 2019, Tehničnega dogovora med MORS in Nato DACCC o zagotavljanju in izvajanju podpore države gostiteljice med vajo Adriatic Strike 2019, Sporazuma med MORS in USAF glede vaje Adriatic Strike 2019 in Tehničnega sporazuma med MORS in ministrstvom za obrambo Francoske republike o zagotavljanju in izvajanju podpore države gostiteljice med vajo Adriatic Strike 2019, Poročevalec: Karl Erjavec

12B. Informacija o obisku namestnika ministra za javno varnost Ljudske republike Kitajske Menga Qingfenga 31. maja 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Boštjan Poklukar

12C. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo mag. Miloša Bizjaka na forumu »To be secure (2BS)« od 30. maja do 1. junija 2019 v Budvi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

13. Informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti mag. Stanka Baluha na 17. zasedanju Ad hoc odbora strokovnjakov Sveta Evrope za vprašanja Romov (CAHROM) od 11. do 14. junija 2019 v Toulousu v Franciji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Stanko Baluh

14. Informacija o sodelovanju državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje Gregorja Strojina na Tretji globalni konferenci mreže za pravila interneta in pristojnosti od 3. do 5. junija 2019 v Berlinu, Poročevalka: Andreja Katič

15. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na srečanju o Zahodnem Balkanu 29. aprila 2019 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16. Poročilo o delovnem obisku predsednika Vlade Velikega vojvodstva Luksemburg Xavierja Bettela 8. maja 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Prednika v zvezi s spremembo socialne zakonodaje v Republiki Avstriji, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s sanacijo bolnišnic,Poročevalec: Aleš Šabeder

19. Predlog mnenja za začasno zadržanje določb tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b, 149.c in 156. člena ter drugega stavka prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič


Časovno obdobje

Potrdi